Klik og download vores brochure

Støtteforeningen  "Birkebæks Venner"

- blev stiftet i 1998 med følgende formål ifølge vedtægterne:

§2 Foreningens formål er at støtte og medvirke til, at Det Danske Spejderkorps 1. Hede Gruppes ejendom Toksvigvej 15, Arnborg, 7400 Herning, matrikel nr. 38 o og 38 s, Gl. Arnborg By, Arnborg – herefter benævnt "Birkebæk" – fortsat kan benyttes til udviklende ungdomsarbejde under 1. Hede Gruppe subsidiært Det Danske Spejderkorps samt hvem der ellers efter beslutning fra førnævnte må kunne benytte området efter dets formål og i henhold til den tinglyste klausul for ejendommen.

§2.2 Støtten skal ydes med behørigt hensyn til områdets enestående natur.

Generalforsamling

Afholdes hvert år før den 1. marts.                

Birkebæk Posten

Birkebæk Posten er støtteforeningens uregelmæssige nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes med posten til medlemmer. 

Ønsker du fremover at modtage Birkebæk Posten som PDF-fil pr. e-mail, så send en e-mailog skriv dit navn og din e-mail-adresse i feltet. Anfør venligst følgende: "Ønsker Birkebæk Posten som PDF". Tilbudet gælder også for ikke-medlemmer.

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem eller tegne en anpart, så kontakt Henrik Majgaard.